Tävla Islandhäst

Tävlingar på Islandshäst skiljer sig en del från de tävlingar vi ser på andra hästraser. När det gäller islandhästtävlingar handlar det nästan alltid om hästens gångarter. Hästarna delas in i fyrgångare och femgångare och tävlar i grenarna fyrgång, femgång och tölt på en ovalbana som är 250 m samt i pass på rakbana.

Fyrgångs- och femgångsgrenar
Gangartsgrenarna ställer krav på att hästen behärskar samtliga fyra respektive fem gångarter och kan visa spännvidd i olika tempon. Alla grenar bedöms av tre till fem domare som ger poäng i skalan 0-10.

Tölt
Töltgrenarna kräver en taktsäker tölt som ska kunna visas i samlat tempo och självbärighet till explosiva tempoväxlingar. Det finns två töltgrenar, som alla bedöms av tre till fem domare som ger poäng i skalan 0-10.

Pass
Passgrenarna bjuder på mer fart och spänning för både publik och ryttare. Passhästarna är ofta specialister i sina grenar och hastigheten hos de snabbaste ligger på ca 50 km/h.  Det finns flera olika passgrenar med varierande sträckor där endast tiden räknas. I en gren, stilpass sätter domarna också poäng på utförandet.

Gaedingakeppni
Gaedingakeppni är en tävlingsform som breder ut sig allt mer och mer i Sverige. Fokus ligger på hästens kapacitet och att ryttaren visar upp hästens gångarter och vilja genom att bland annat rida lite mer explosivt. I bedömningen är uttrycksfullhet viktigt och den bästa ridhästen premieras. Gaedingskeppni skiljer sig en hel del från övriga sportgrenar och poängskalan är här istället från 5-10, vilket gör att poängen generellt är högre än på andra tävlingar. Ekipaget bedöms i stort sett endast på långsidorna och hästen ska visa på mycket vilja, gång, tempo och power.