Islandshästen i Sverige

I slutet av 1800-talet så importerades den första islandshästen till Sverige och rasen blev populär som en liten, uthållig arbetshäst. Den första större importen av rasen inträdde 1910 och det var då 350 hästar som importerades genom bolaget Agronom AE Colliander. Hästarna såldes till småbönder som använde dem i jordbruket.

Det var däremot inte först 1969 som den första importen av ridhästarna ägde rum. Kunskapen var då liten och rasen kallades för islandsponny. Hästarna användes under den här tiden mest som tregångare då man inte hade några större kunskaper om deras deras gångarter tölt och passgång. Ett hundratal hästar importerades med båt till Sverige, vilket väckte starka åsikter bland folk och många ville stoppa importen. Hästarna beskrevs som galna och fick dåligt rykte. Ett av problemen var att rasen var uppvuxen i flock på Island och ofta ohanterade fram till och med fem års ålder, samt med gångarter som man inte ännu förstod sig på.

Ett par eldsjälar såg dock kvalitéerna dessa små hästar med sina speciella gångarter hade. En av dessa var Göran Häggberg, som köpte in 100 hästar som han tog hjälp av isländska ryttare att tämja och rida. Detta gjorde att man kunde lära känna och beundra rasen för dess gångarter.

Islandshästen idag
Idag är intresset för de små och starka hästarna stort och antalet hästar i Sverige idag är ca 27 000. Varje år importeras ca 350 islandshästar till Sverige. Många möter rasen för första gången i samband med turridning, men idag finns också utbildningar inom islandshäst på både gymnasial och eftergymnasial nivå. Att tävla med islandshästen är också något som blir allt mer populärt. Det anordnas ett hundratal tävlingar med olika arrangörer varje år, från nybörjare till elittävlingar. Man tävlar i gångartsgrenarna fyrgång, femgång och tölt samt passgrenar.